Szczygłowski (Szczydłowski) Julian

Julian Szczygłowski (Szczydłowski) urodził się 21maja w 1899 roku w Kielcach. Jako 16latek wstąpił do LEGIONÓW, internowany w SZCZYPIORNIE, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej – to wszystko jest zapisane-potwierdzone w książeczce wojskowej. O Jego losach w tamtych latach ( po II wojnie św.) rodzina nic nie wiedziała – takie to były czasy, że WUJEK JULIAN (wujek J.Sz. to rodzina od strony mamy Ireny) wolał się nie chwalić swoim życiorysem. Odnaleziona niedawno książeczka wojskowa była dla nas wielkim zaskoczeniem że taki skromny człowiek – a taka wielka historia. Rodzina (niestety) NIC nie wie o losach wujka Juliana w latach 1939-45. Natomiast po wojnie wujek JULIAN pracował w Kieleckich Zakładach Wyrobów Metalowych (KZWM) – dawna SHL . Pracę miał ciężką – bo pracował na wydziale galwanizerii.  Mieszkał w BARDZO skromnych warunkach – z żoną JULIĄ . Wujostwo nie mieli dzieci – odwiedzała ich moja MAMA Irena , a TATA Henryk (ŚP) – jak się później okazało – po śmierci wujostwa zabezpieczył wspomnianą wyżej książeczkę wojskową. Dzięki temu wiemy też, że wujek Julian Szczygłowski był w Orlętach (kartka pocztowa ze Lwowa). Grób został wpisany do rejestru IPN i oznaczony w 2022r. jako GRÓB WETERANA WALK o WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI, pod numerem 4288.

Dla wyjaśnienia ; na nagrobku jest błędny rok urodzin wujka Juliana – bo został on wykonany na podstawie starego grobu i tabliczki jaka była na nim …  jeszcze przed znalezieniem dokumentów. DHK58

Cmentarz

Kielce – Piaski

Dodaj komentarz